Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaInkubatorHistoria
NEWS:

Historia

 • Dlaczego i jak powstaliśmy, co dotychczas osiągnęliśmy?

  Idea utworzenia w Stalowej Woli Inkubatora Technologicznego zrodziła się w 2006 r. w kręgach lokalnego samorządu gospodarczego, skupionego w miejscowej Regionalnej Izbie Gospodarczej. Oparta była na przesłankach:

  potrzebie lepszego wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego i społecznego wynikającego z przemysłowych i zawodowych tradycji tego środowiska, datujących się od powstania Zakładów Południowych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (w 1938 r.) oraz działalności Huty Stalowa Wola i powstałych na jej bazie firm;

  stworzenia warunków dla bardziej skutecznego kształtowania w Stalowej Woli i regionie nowej struktury gospodarczej, opartej na firmach nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie, zdolnych do kooperacji i  konkurencji na rynku krajowym i międzynarodowym;

  zapewnienia warunków dla skutecznego przepływu wiedzy ze sfery nauki do firm nastawionych na innowacyjność;

  stworzenia atrakcyjnego i efektywnego ośrodka otoczenia biznesu i centrum innowacji promieniującego na Stalową Wolę i region, a także zapewniającego maksimum korzyści dla społeczności i gospodarki tego regionu;

  umożliwienia systemu wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z daleko posuniętymi formami pomocy i doradztwa dla tychże – celem zmniejszenia bezrobocia, lepszego wykorzystania miejscowych zasobów i podniesienia atrakcyjności gospodarczej, technologicznej a także turystycznej i wizerunkowej miasta, regionu i samych firm.

  Zamysł natychmiast został podjęty i zaakceptowany przez Prezydenta Stalowej Woli i miejscowy samorząd terytorialny. Wyraziło się to w aplikacji do indykatywnego planu inwestycyjnego PO Rozwój Polski Wschodniej i  powołaniu spółki mającej koordynować to trudne przedsięwzięcie. Wkrótce pozyskano dla projektowanego przedsięwzięcia ważnych partnerów: Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza. 

  Po trzyletnich przygotowaniach zmierzających do zapewnienia finansowania, przygotowań terenowo-prawnych, dokumentacyjnych, adaptacji terenu i infrastruktury oraz koordynacji działań inwestorów – w 2010 r. wykonano podstawowe prace budowlano-montażowe. Na całe przedsięwzięcie inwestycyjne wydatkowano blisko 38 mln zł. pochodzących ze środków Miasta Stalowa Wola, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz dotacji Unii Europejskiej (w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – projekt pn. „Od COP-u do innowacji i rozwoju. Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej”). 

  W połowie kwietnia 2011r. Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli oficjalnie rozpoczął swoją działalność. W przeciągu następnych kilkunastu miesięcy rozwinął szeroką gamę statutowych  i regulaminowych działań, które zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione przez środowisko miasta i regionu, a także w rozbudowującej się branży ośrodków innowacji w Polsce. Znalazło to wyraz m.innymi w aktywnym uczestnictwie naszego ITSTW w Inicjatywie PARP pn. "Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu". Dzięki temu nasz Inkubator skorzystał z szansy wymiany najlepszych praktyk w działalności ośrodków innowacji w kraju i w Europie. Został także zakwalifikowany do grona "wybranych', 10 ośrodków innowacji w kraju, które objęto indywidualnym, pilotażowym doradztwem ze strony najbardziej kompetentnych ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkie nasze działania  można "prześledzić" choćby zaglądając do bogatego archiwum Aktualności na tej stronie internetowej.

  Celem kolejnym działalności Inkubatora jest  intensyfikacja i zwielokrotnienie efektów dalszej pracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Stalowej Woli i regionie, poprzez nowe formy działań i współpracę z wieloma podmiotami. Właśnie współpraca: z uczelniami, przedsiębiorstwami i innymi ośrodkami innowacji jest jednym z najistotniejszych motywów naszej pracy. Mechanizmy rozwijanego przez nas  networkingu są różnorodne. Jest to na przykład nasze uczestnictwo w trzech klastrach: Klastrze Spawalniczym KLASTAL, Klastrze Kuźniczym HEFAJSTOS i Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA. Jest to także utworzony w 2012 r. przez nas Trójkąt Inkubacji i Zaawansowanych Technologii Stalowa Wola-Mielec-Rzeszów.

  Jednym z najbliższych celów ITSTW jest  dojście do sytuacji samofinansowania naszego ośrodka.

  Zaktualizowano w styczniu 2013 r.