Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaInkubator
NEWS:

Inkubator

 •  

  Idea Inkubatora

  Widoczna obecnie w Polsce tendencja do oparcia gospodarki na wiedzy, innowacjach, kreatywności nie wynika z mody, ani też dogodnych dla niej warunków pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. To podstawowy wymóg współczesności, uznawany na całym świecie za kluczowy warunek ekonomicznego sukcesu. Logiczną tego konsekwencją jest tworzenie w naszym kraju licznych instytucji mających charakter ośrodków innowacji.  Są nimi: parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości. 

  Tego typu centra i ośrodki, a także struktury sieciowe – występujące w różnych formach organizacyjno-prawnych - realizują  cele nakreślone w statutach, na ogół zmierzające do pobudzania przedsiębiorczości, komercjalizacji zaawansowanej technologicznie produkcji oraz innowacyjnych produktów, technologii i usług, do  rozwoju opartego na wiedzy. Jednocześnie – co jak dotąd nie wszyscy rozumieją – stają się te ośrodki podmiotami decydującymi o gospodarczej pozycji miast i regionów, o ich atrakcyjności i reputacji,  ułatwiającymi niezbędną dla procesów ekonomicznych synergię rozwojowych działań. Tym samym parki i inkubatory stanowią najbardziej dziś doceniane i najbardziej skuteczne w swym działaniu instytucje otoczenia biznesu. Instytucje skupiające wszelkie w danym środowisku formy społeczno-gospodarczych inicjatyw. Ośrodki, do których w równej mierze kierują swe kroki zarówno już działający na rynku przedsiębiorcy, jak też osoby, które o własnej firmie dopiero myślą czy też przedsiębiorcy i potencjalni partnerzy zagraniczni. A przede wszystkim ci, którzy mają pomysły na innowacyjne produkty lub usługi: wynalazcy, naukowcy, pracownicy i studenci wyższych uczelni.

  My także w stalowowolskim Inkubatorze Technologicznym chcemy pretendować do roli renomowanego ośrodka innowacji i skutecznej instytucji otoczenia biznesu. Połączenie tej funkcji z  pobudzaniem przedsiębiorczości od początku przyświecało twórcom i autorom koncepcji utworzenia tego podmiotu w Stalowej Woli. Uznawali oni, że w ten właśnie sposób, najlepszy z możliwych - uda się połączyć tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego, Zakładów Południowych i Huty Stalowa Wola ze współczesnymi potrzebami i wyzwaniami przyszłości.

  A jeśli właśnie u nas zakiełkują biznesowo-innowacyjne przedsięwzięcia, na miarę choćby w maleńkim stopniu zbliżone do osiągnięć fińskiego Technopolis czy amerykańskiej Krzemowej Doliny – uznamy, że warto było…

  O misji, programie działań strategicznych i wynikających z nich zadaniach n/Inkubatora można przeczytać w zakładce "Misja".

  Ponieważ obraz i dźwięk znacznie lepiej przemawiają niźli tekst "pisany" - zachęcamy tych, którzy chcą lepiej nas poznać do obejrzenia materiałów dotyczących nas samych (Inkubatora), jak też Klastra Spawalniczego KLASTAL, przedsięwzięcia realizowanego przy naszym udziale. Zostały one opublikowane w programie telewizyjnym Ośrodka TVP Rzeszów w marcu i kwietniu 2012 r. w ramach cyklu "Innowacyjne Podkarpackie" i są dostępne na stronie internetowej TVP Rzeszów. Oto linki do tych dwóch programów:

  -http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/innowacyjne-podkarpackie/wideo/1203/6719084

  http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/innowacyjne-podkarpackie/wideo/2304/7160159