Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaAktualności
NEWS:

Aktualności

1492517208_PS2.png

Projekt Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub

dodano dnia: 2017-04-18 14:03:00

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli od marca 2016 r. realizuje projekt pilotażowy pn. „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Rolę animatora platformy pełni Kielecki Park Technologiczny, a w skład konsorcjum oprócz stalowowolskiego IT wchodzą podmioty takie jak: Rzeszowska Agencji Rozwoju Regionalnego S. A., Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Izby Gospodarcze, a także przedsiębiorcy i uczelnie wyższe.

W naborze do platformy startowej mógł brać udział pomysłodawca (osoba fizyczna lub zespół osób), który w momencie przedkładania swojego pomysłu nie ukończył 35 roku życia. Wsparciem nie mogły zostać objęte projekty, które były już przedmiotem działalności gospodarczej. Preferowane były pomysły, które wpisują się w katalog regionalnych, inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Warunek: muszą prezentować innowacyjne pomysły mające zastosowanie w życiu codziennym człowieka lub praktyce gospodarczej i wykorzystywać rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Kluczowym kryterium oceny pomysłu była innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym. Pomysły były zgłaszane za pomocą strony internetowej www.platformystartowe.gov.pl.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 10 nowo utworzonych przedsiębiorstw, na rzecz których Inkubator Technologiczny świadczył usługi podstawowe, takie jak.: zapewnienie powierzchni do potrzeb prowadzenia działalności, organizację warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, przygotowanie prezentacji na sesje pitchingowe, mentoring, obsługę księgową i prawną oraz zapewnienie opiekunów. Oprócz usług podstawowych IT zapewniał także usługi specjalistyczne polegające m.in. na wsparciu technicznym, technologicznym, inżynierskim, informatycznym.

 

Ogłoszenie można pobrać tu

powrót