Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaProjektyCzytaj dalej
NEWS:

Projekty

1328518741_1318511388_logo_300dpi_RGB_111.jpg
Zapraszamy studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych do udziału w szkoleniach w ramach projektu "Spinaker Wiedzy II".
 
Jest on współfinansowany za środków POKL w ramach Poddziałania 8.2.1.

SPINAKER WIEDZY II – Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej to projekt realizowany w okresie wrzesień 2011 – marzec 2013 przez INNpuls Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Jego celem jest wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedstawicieli środowiska akademickiego województwa podkarpackiego w celu intensyfikacji procesu transferu wiedzy woj. podkarpackiego
i tworzenie firm odpryskowych w strategicznych branżach gospodarczych Podkarpacia.
 
Projekt adresowany jest do środowiska akademickiego Podkarpacia, tj. studentów, absolwentów (do 12 m-cy od ukończenia studiów), pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości akademickiej. W jego ramach przewidziano 4 edycje autorskiego, 80-godzinnego szkolenia, obejmującego następujące moduły:
 
SPINAKERstart – Pasjonujący świat innowacyjnej przedsiębiorczości.
SPINAKERskill – Osobowość przedsiębiorcza.
SPINAKERplan – Profesjonalny biznesplan.
SPINAKERform – Prawne i finansowe formy prowadzenia działalności gospodarczej.
SPINAKERfund – Gdzie szukać kapitału i wsparcia.
SPINAKERmarket – Jak zaistnieć na rynku.
SPINAKERpatent – Chroń swój biznes.
 
Ponadto autorzy najlepszych biznesplanów spośród uczestników projektu (3 os. z każdej grupy) zostaną nagrodzeni możliwością uczestnictwa w indywidulanym i grupowym bezpłatnym doradztwie bezpośrednio przygotowującym do zarejestrowania działalności gospodarczej, w ramach którego wystawione zostaną tzw. proof of concept, tj. zaświadczenia potwierdzające dojrzałość rynkową przedsiębiorstwa.
 
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie trwania zajęć, a dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której będą odbywały się zajęcia, również zwrot kosztów dojazdu.
 
Kolejna grupa szkoleniowa, do której właśnie rozpoczynamy rekrutację, rusza w marcu i potrwa do maja. Zajęcia będą się odbywały w weekendy, w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli, średnio co 2 tygodnie po 8 godz. lekcyjnych dziennie, poniżej wstępny harmonogram:
 
Nazwa modułu Liczna godzin Weekend realizacji Daty realizacji
SPINAKERstart 8 I 10.03.2012
SPINAKERskill 12 I i II 11.03.2012
24.03.2012
SPINAKERfund 4 II 24.03.2012
SPINAKERform 8 II 25.03.2012
SPINAKERplan 32 III, IV 14.04.2012
15.04.2012
28.04.2012
29.04.2012
SPINAKERmarket 8 V 12.05.2012
SPINAKERpatent 8 V 13.05.2013
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach w ramach SPINAKERa muszą złożyć następujące dokumenty:
 
1. Kartę zgłoszeniową – (dostępna na stronie projektu: www.spinakerwiedzy.innpuls.pl)
2. Kopię dowodu osobistego (z potwierdzeniem zgodności z oryginałem).
3. Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta (w projekcie mogą uczestniczyć również absolwenci
do 12 m-cy od ukończenia studiów, którzy muszą z kolei dostarczyć kopię dyplomu ukończenia studiów; albo doktoranci albo pracownicy naukowo-dydaktyczni).
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości – proszę o kontakt telefoniczny z Piotrem Hasny, Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, tel. 15 814 91 12, e-mail: phasny@itstw.pl lub panią Natalią Kolber w Biurze Projektu, pod nr. 17 77 88 270 (lub nr. 725 328 351) lub mailowy: spinakerwiedzy@innpuls.pl.
Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć również na stronie: www.spinakerwiedzy.innpuls.pl
powrót