Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaProjektyCzytaj dalej
NEWS:

Projekty

1308405803_PARP_logo.jpg
Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jest partnerem instytucjonalnym inicjatywy "Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu"...

Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jest partnerem instytucjonalnym inicjatywy „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”. Jej celem jest przekrojowe wsparcie instytucji tworzących system otoczenia innowacyjnego biznesu (IOIB). Działania skierowane są bezpośrednio do kierownictwa i pracowników IOIB:

 
(a) parków technologicznych,
 
(b) inkubatorów;
 
(c) centrów transferu technologii,
 
(d) centrów innowacji,
 
(e) funduszy venture/seed.
 
W koncepcji projektu przyjęto, że powinny one skuteczniej stymulować powstawanie nowych innowacyjnych firm, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelniami, jak również pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczyniając się do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Wsparcie instytucji prowadzone będzie poprzez szereg działań, które pomogą ośrodkom w kompetentnym działaniu.
 
Obecnie w ramach pierwszego etapu projektu zakończono cykl prac eksperckich związanych ze zidentyfikowaniem i opisaniem barier oraz sił motorycznych polskiego systemu komercjalizacji wiedzy. W wyniku przeprowadzonych prac przedstawione zostały rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wzmacniających siły motoryczne jak i redukujące zdefiniowane bariery. Powstanie również baza dobrych praktyk, która może służyć jako inspiracja do rozwoju proinnowacyjnych instytucji w Polsce. W kolejnych latach planowane są również szkolenia i wyjazdy studyjne.
 
Tylko profesjonalne zaplecze instytucjonalne może efektywnie wspierać innowacyjną przedsiębiorczość oraz procesy transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce.
 
Organizatorem projektu jest PARP w ramach projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
powrót