Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaProjektyCzytaj dalej
NEWS:

Projekty

1380191049_Bez tytulu.png
Projekt INKUBATOR NOWOCZESNEGO HR-u

 Jest to pierwszy, samodzielny projekt Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli występującego w roli beneficjenta przyznanego wsparcia.

 Na początku marca 2013 r. Komisja Oceny Projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła ocenę merytoryczną 244 poprawnych formalnie wniosków złożonych w trakcie naboru do konkursu „HeRosi organizacji”.

Rekomendację do dofinansowania otrzymało 81 aplikacji. Na pierwszym miejscu listy rankingowej zakwalifikowanych projektów znalazła się aplikacja Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli , która zyskała najwyższą ocenę punktową – 131 pkt. Projekt ITSTW nosi tytuł„Inkubator nowoczesnego HR-u”, całkowita jego wartość wynosi 693 tys. zł, 78-procentowe dofinansowanie ma wynieść - 543 tys. zł. Konkurs „HeRosi organizacji”, przeprowadzany w ramach POKL/2.1.1 został ogłoszony przez PARP w październiku 2012 r. Był on odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi firmami, poszukującymi nowych obszarów przewagi konkurencyjnej, nie tylko technologicznej ale także w zakresie zarządzania. Celem bezpośrednim był wzrost wykorzystania narzędzi HR-owych w realizacji celów biznesowych firm.

Projekty realizowane w ramach tego konkursu miały mieć charakter zamknięty. Całkowity budżet alokowany na konkurs określono na poziomie 217 mln zł. Wartość poszczególnych projektów, których realizacja może trwać maks. 22 m-ce miała się mieścić w przedziale od 50 tys. zł do 5 mln zł.

Przyznanie wsparcia na realizację tego projektu było dla ITSTW i samej Stalowej Woli powodem do satysfakcji gdyż miało charakter bezprecedensowy. Jest to bowiem pierwszy przypadek najwyższej oceny projektu zgłaszanego przez stalowowolską instytucję w ogólnopolskim konkursie w okresie obejmującym zarówno czas przedakcesyjny, jak też perspektywę finansową na lata 2007-2013.

·-Uznajemy to również jako potwierdzenie wysokiej oceny działań prowadzonych przez Inkubator w zakresie szkoleń, edukacji, technologicznej i nie tylko. Wypracowaliśmy sobie w tej dziedzinie standardy działań w dużej mierze nowatorskich dla branży parków i inkubatorów technologicznych. Efektem tego może być udane realizowanie dalszych projektów, zarówno unijnych jak też sponsorowanych, czy wręcz komercyjnych. Ten projekt powinien być udanym zaczynem dla kolejnych przedsięwzięć.

·Kilka zdań o projekcie. Jego beneficjentami ma być 18 firm z sektora MŚP z Podkarpacia, głównie ze Stalowej Woli i regionu współdziałających w ramach zawiązanego porozumienia i Klastra Spawalniczego KLASTAL. Są to firmy branży metalurgicznej, które chcą osiągnąć postęp w zarządzaniu w warunkach coraz bardziej ostrej konkurencji, poprzez zdecydowanie lepsze wykorzystanie najnowocześniejszych metod i narzędzi HR-owych (polityki personalnej).

·Na wymagającym, konkurencyjnym rynku nie da się osiągnąć sukcesu w biznesie bez umiejętnego spożytkowania umiejętności pracowników. W sytuacji ciągłej walki o byt w wielu firmach, o utrzymanie zdolności płatniczej, o sprostanie wymaganiom jakościowo-technologicznym, o to, by uniknąć redukcji zatrudnienia , nierzadko nowomodnie nazywanej „outplacementem” – zapomina się, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na sukces firmy jest… człowiek.

·„Skrzyknęliśmy” 18 przedsiębiorstw, które w ramach projektu chcą tę sytuację zmienić. Chcemy to osiągnąć poprzez szkolenia kadry zarządzającej firm (i nie tylko), doradztwo wzbogacające umiejętności biznesowe, interpersonalne i uzupełniające braki kompetencyjne oraz poprzez wyposażenie tych firm w nowoczesne strategie zarządzania kadrami.

Pierwsze zajęcia szkoleniowe dla firm objętych projektem przeprowadzono w naszym ITSTW w dniach 23-24  oraz 25-26 września 2013 r. Informacje o zdarzeniach dotyczących realizacji projektu są i będą dostępne w zakładce Aktualności niniejszej strony internetowej.

powrót